Tastselvservice.dk
Log ind
Kan du ikke finde dine numre, så klik her
Er du ny kunde?
Hvis du flytter til HOFORs forsyningsområde, kan du tilmelde dig som kunde her.
Om Tast-selv Service
Tast-selv Service giver dig adgang til HOFOR 24 timer i døgnet.
Som kunde har du følgende muligheder
  • Ændre dine kundeoplysninger
  • Indtaste dine måleraflæsninger
  • Se dit forbrug
  • Se dine regninger
  • Se din kontooversigt
  • Betale regninger med Dankort
  • Tilmelde dig betalingsservice
  • Melde flytning
Vil du vide mere om HOFOR?

www.hofor.dk kan du finde vores gældende leveringsbestemmelser og priser.